Petra en Karl Erik Hedborgs Stichting

De stichting

Het doel van de stichting is om ter nagedachteinis aan Koningin Astrid de betrekkingen tussen Zweden en Belgie te ondersteunen en ontwikkelen. De stichting is gebaseerd op donaties van consul-generaal Karl Erik Hedborg.

De stichting kent twee keer per jaar subsidies toe aan onder andere hogere academische studies, uitwisseling van onderzoekers en wetenschappelijk werk, en aan kunsttentoonstellingen, concerten en lezingen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Zweden en Belgie.

Aanvragen voor subsidies worden behandeld tijdens bestuursvergaderingen die tweemaal per jaar plaats vinden, in april en november. Aanvragen voor beurzen moeten door de secretaris van de stichting uiterlijk op 15 maart en 15 oktober ontvangen zijn om behandeld te kunnen worden tijdens deze vergaderingen.

Aanvragen worden samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten (zie bijgevoegde aanwijzingen).

Geschiedenis

Karl Erik Hedborg (1889-1988) was M.Sc. en al op jonge leeftijd in dienst van Swedish Match Company (STAB). In België werd hij in 1920 benoemd tot directeur van STAB eigendom Unie Allumettière in Belgie. Hij nam ontslag in 1956, maar bleef werkzaam voor het bedrijf en de bilaterale betrekkingen tussen Zweden en België.

Tussen 1928-1962 was hij ook de Zweedse consul-generaal in Brussel en heeft grote bijdragen geleverd, niet in het minst tijdens de Duitse bezetting 1940-1945. Zijn positie als diplomaat uit een neutraal land betekende dat hij een belangrijke rol kon spelen tijdens de overgang van de Duitse bezetting naar een onafhankelijk Belgisch bewind.

Karl Erik Hedborg en zijn echtgenote Petra (1893-1979) waren tijdens grote delen van de 20e eeuw bekende profielen in de Scandinavische kolonie in Brussel. Ze waren actief werkzaam om de banden tussen Zweden en Belgie te versterken. Op 7 maart 1984 werd de stichting opgericht die tot doel heeft om deze relaties ook in de toekomst te behouden.

Voorzitter van de stichting
1984-85 Karl Erik Hedborg
1985-89 Jean-Jacques von Dardel
1989-06 Johan Hedborg
2006-16 Elisabeth Hedborg
2016-24 Anja Broeders
2024- Urban Hedborg
Bestuur
Urban Hedborg, voorzitter
Thomas Arnout
Eva Bondesson
Karl Olof Ohlson
Oliver Hedborg
Niclas Lemne, secretaris

Aanvraag voor een subsidie van Petra en Karl-Erik Hedborgs stichting

Wilt U een subsidie aanvragen bij de Petra och Karl Erik Hedborgs stichting? Hieronder kunt u zien welke informatie wij van u nodig hebben om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Naam

Contact informatie (adres, telefoonnummer, e-mailadres)

Uw achtergrond (gelieve een volledige CV bij te voegen)

Referenties (collega, leraar, tutor, uitgevers of soortgelijke wie U kennen en met wie we contact kunnen opnemen)

Doel van de aanvraag voor een subsidie? (beschrijving van een project of studie)

Wat is het totale bedrag van de subsidie? (het totale bedrag en een gedetailleerde begroting)

Heeft U andere subsidies aangevraagd/ontvangen? Van welke instantie(s)?

Waar of van wie heeft U gehoord over de Petra en Karl-Erik Hedborgs stichting?
Via de website
Via anderen die de Hedborgs stichting kennen
Op welke andere manier?

Kontakt

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
C/O Lemne
Grönstavägen 18
SE-181 43 LIDINGÖ
Tfn: + 46 (0)70 182 92 90
E-post: info@pkhedborg.com