De stichting Petra en Karl Erik Hedborg

De stichting werd op 7 maart 1984 opgericht. Haar werking is gebaseerd op schenkingen van consul-generaal Karl Erik Hedborg. De stichting wil, als hulde aan de nagedachtenis van Koningin Astrid, de banden tussen Zweden en België verstevigen en ontwikkelen.

Karl Erik Hedborg werd geboren in 1889. Enkele jaren nadat hij zijn diploma burgerlijk ingenieur behaald had, werd hij tewerkgesteld in Svenska Tändsticks AB. In 1920 werd hij benoemd tot directeur van Union Allumettière S.A., een dochterbedrijf van STAB in België. Door vooruitziende bedrijfsexpansie en financiële consolidatie veranderde hij Union Allumettière snel in een goed geoutilleerd concern dat gewapend was tegen de depressie in het begin van de jaren '30. Daardoor kon de expansie verdergaan. In 1944 opende Union Allumettière in Overboelare een van de grootste luciferfabrieken ter wereld. Toen Karl Erik Hedborg in 1956 aftrad als directeur kon hij een winstgevend bedrijf achterlaten dat nog steeds bestaat.

Karl Erik Hedborg was consul-generaal van Zweden in Brussel van 1928 tot 1962 - en leverde grote inspanningen van allerlei aard - zelfs clandestien - tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot '45. Als enige vertegenwoordiger met diplomatieke status uit een neutraal land werd hij de persoon die bemiddelde toen de Duitsers Brussel ontruimden.

Karl Erik Hedborg en zijn echtgenote Petra waren tijdens het grootste gedeelte van de 20ste eeuw bekende figuren in de Scandinavische kolonie in Brussel. Op vele manieren zetten ze zich buitengewoon actief in voor het versterken van de banden tussen Zweden en België. Hun gastvrije huis in Brussel en later hun eigendom "La Bruyère" - met zijn schilderijencollectie en zijn tuinen - speelden daarin een centrale rol. Petra Hedborg overleed in 1979 en bijna 10 jaar later, in 1988, overleed haar echtgenoot Karl Erik.

De Stichting stelt op dit ogenblik ca. 200 000 kronen per jaar ter beschikking. Bijdragen worden o.a. toegekend voor hogere academische studies, uitwisselingen van onderzoekers, het drukken en vertalen van literaire en wetenschappelijke werken en voor het organiseren van tentoonstellingen, concerten en voordrachten, die de relaties tussen Zweden en Belgiê bevorderen.

Het comité vergadert telkens half april en half november.

De aanvraag om subsidies moet ten laatste op 15 maart of 15 oktober in het bezit zijn van de secretaris ten einde te kunnen behandeld worden tijdens de eerstvolgende vergadering.

Voorzitter van de stichting
1984-85 Karl Erik Hedborg
1985-89 Jean-Jacques von Dardel
1989-06 Johan Hedborg
2006-16 Elisabeth Hedborg
2016- Anja Broeders
Bestuur
Anja Broeders, voorzitter
Elisabeth Hedborg
Urban Hedborg
Karl Olof Ohlson
Ingrid Hedström
Niclas Lemne, secretaris

Kontakt

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
C/O Lemne
Grönstavägen 18
SE-181 43 LIDINGÖ
Tfn: + 46 (0)70 182 92 90
E-post: info@pkhedborg.com